Skolas dokumenti un publiskie paziņojumi

28.04.2023. Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā
Lejuplādēt PDF

7.03.2023. Skolas attīstības plans 2022./2025.
Lejuplādēt PDF

02.03.2023. NOMAS TIESĪBU IZSOLE: Telekomunikāciju objekta izvietošana uz izglītības iestādes jumta
Lejuplādēt PDF

20.09.2022. Karjeras izglītības programma
Lejuplādēt PDF

5.09.2022. Karjeras izglītības atbalsta plāns 2022./2024.
Lejuplādēt PDF

01.09.2022. Skolas pašvērtējums
Lejuplādēt PDF

01.09.2022. Skolas nolikums
Lejuplādēt PDF

20.06.2022. Izglītojamo uzņemšanas 10. klasē konkursa rezultāti

19.05.2022. Informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasēs paredzēts organizēt apvienotu iestājpārbaudījumu svešvalodā (angļu valoda vai vācu valoda), matemātikā (optimālais līmenis), matemātikā (augstākais līmenis).

Ņemot vērā izglītības iestādes, kurā izglītojamais vēlas mācīties 10.klasē, noteiktās uzņemšanas prasības, izglītojamais izvēlas rakstīt iestājpārbaudījumu: 

  • svešvalodā  un matemātikā (optimālais līmenis) – Rīgas Rīnūžu vidusskola; 
  • matemātikā (optimālais līmenis) un matemātika (augstākais līmenis); 
  • svešvalodā, matemātikā (optimālais līmenis) un matemātika (augstākais līmenis). 

Apvienotais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10:00. 

Iestājpārbaudījuma gaita: 
10.00 – 11.00  Svešvaloda (angļu valoda vai vācu valodā) 
11.00 – 11.30  Starpbrīdis 
11.30 – 12.30  Matemātika (optimālais līmenis) 

12.30 – 14.00  Matemātika (augstākais līmenis) 

Reģistrēties apvienotajam iestājpārbaudījumam  varēs elektroniski no šā gada 20. maija plkst. 9.00 līdz 1. jūnijam plkst. 9:00. 

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam”  

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2022. gada 1. aprīļa iekšējo noteikumu Nr.12-nts “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam”

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments), Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga LV-1010, kontaktpersonas tālrunis 67026816, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Rīnūžu vidusskolā 2022./2023.mācību gadam

25.04.2022. COVID-19 atbalsts komersantiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem jānorāda Izglītības iestādes nosaukums, kas sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu:

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu

Nr.Komersanta reģistrācijas numursKomersanta nosaukums
140203308001Pilnsabiedrība “Baltic Restaurants Latvija”

25.08.2021. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Lejuplādēt PDF

25.08.2021. Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
Lejuplādēt PDF