Publiskie paziņojumi un iepirkumi

19.10.2020. COVID-19 atbalsts komersantiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem jānorāda Izglītības iestādes nosaukums, kas sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu:

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu

Nr.Komersanta reģistrācijas numursKomersanta nosaukums
140003556833SIA “Baltic Restaurants Latvia”

01.09.2020. Skolas pašvērtējums
Lejuplādēt PDF

31.08.2020. Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
Lejuplādēt PDF

10.06.2020. COVID-19 atbalsts komersantiem

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem jānorāda Izglītības iestādes nosaukums sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu

Nr.Komersanta reģistrācijas numursKomersanta nosaukums
140003556833SIA “Baltic Restaurants Latvia”
250003498471SIA “VESEDS”