Izglītības programmas

Rīgas Rīnūžu vidusskola tiek īstenotas 4 licencētas izglītības programmas:

Papildus vispārējas izglītības programmām skola īsteno 53 interešu izglītības programmas.

Izglītības programmas pilnīgi atbilst Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, Valsts pamatizglītības standartam un Valsts vispārējās vidējās izglītības standartam.

Vispārējās vidējās izglītības programma is saskaņota ar Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes uzņemšanas noteikumiem.

Pamatizglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības programma