Uzņemšana 10. klasē

Ātrās pieteikšanās forma

Rīgas Rīnūžu vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar sekojošiem padziļinātiem izvēles kursiem:

  • Fizika II
  • Ķīmija II
  • Bioloģija II
  • Ģeogrāfija II
  • Matemātika II
  • Svešvaloda II – angļu
  • Svešvaloda II – krievu

Izglītojamam ir iespēja izvēlēties 3 padziļinātos kursus, kuru apguve notiek 12. klasē, un 2 no tiem kārtot eksāmenu.

Lai pieteikties 10. klasei, lūdzam, zvanīt pa tālruni (+371) 67345707 vai rakstiet e-pastu uz adresi rrinvs@riga.lv


Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā
Lejuplādēt PDF

Iesniegums uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā
Lejuplādēt DOC