Erasmus+ un citi projekti

Dotajā brīdī skola ir iesaistīta sekojošos projektos:

 • Erasmus+ projekts 2018-1-LV01-KA229-047010 “ENERGY AND DAILY USAGE”. Starptautiskais partneri: Raziye Sultan Yusuf Kayabasi Sosyal Bilimler Lisesi, Turcija; IIS LUIGI DI SAVOIA, Italija; Brøndby Idrætsefterskole, Danija; Primary School “Goce Delchev”, Melnkalne. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.
 • Erasmus+ projekts 2019-1-LV01-KA101-060253 “Kopā uz mūsdienīgu izglītību”. Starptautiskie partneri: Tallinna Läänemere Gümnaasium, Estonia; Company “21Knowledge”, Funchal, Portuga. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.
 • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
 • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
 • Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas projekts “Sprīdīša skola”
 • Latvijas Olimpiskās komitejas programma “Sporto visa klase”
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekts “Jēgpilnie mājasdarbi”
 • Rīgas domes Labklājības departamenta iniciatīva “Veselību veicinošas izglītības iestādes”
 • Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā
 • Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību