Erasmus+

Šobrīd skola ir iesaistīta sekojošos projektos:

  • Erasmus+ projekts APS0842 Rīgas Rīnūžu vidusskolas iesaistīšanās profesionālās pilnveides mobilitātēs
  • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
  • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
  • Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas projekts “Sprīdīša skola”
  • Rīgas domes Labklājības departamenta iniciatīva “Veselību veicinošas izglītības iestādes”
  • Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā
  • Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”, kas ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību