Erasmus+ un citi projekti

Dotajā brīdī skola ir iesaistīta sekojošos projektos:

  • Erasmus+ projekts 2018-1-LV01-KA229-047010 “ENERGY AND DAILY USAGE”. Starptautiskais partneri: Raziye Sultan Yusuf Kayabasi Sosyal Bilimler Lisesi, Turcija; IIS LUIGI DI SAVOIA, Italija; Brøndby Idrætsefterskole, Danija; Primary School “Goce Delchev”, Melnkalne. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.
  • Erasmus+ projekts 2019-1-LV01-KA101-060253 “Kopā uz mūsdienīgu izglītību”. Starptautiskie partneri: Tallinna Läänemere Gümnaasium, Estonia; Company “21Knowledge”, Funchal, Portuga. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.
  • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
  • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
  • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
  • Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas projekts “Sprīdīša skola”
  • Latvijas Olimpiskās komitejas programma “Sporto visa klase”
  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekts “Jēgpilnie mājasdarbi”
  • Rīgas domes Labklājības departamenta iniciatīva “Veselību veicinošas izglītības iestādes”
  • Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā