Mācību iespējas


Fiziskā vide

Ēka

13000

kvadradrātmetri efektīvām mācībām

Aprīkojums

21

specializētas telpas, aprīkotas eksperimentiem, praktiskām nodarbībām, muzicēšanai un sportam

Āra laukumi

5

vietas sporta nodarbībām, rotaļām un satiksmes drošības apmācībai


Ekoskola

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas, brīvi piemērojamas un efektīvas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā.

No 2005. gada Rīnūžu vidusskola ir Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas aktīvais dalībnieks. Sākot ar 2007. gadu skola ir Starptautiskā Zaļā Karoga ieguvējs un ir vienīga ekoskola Rīgā Daugavas labajā krastā.


Erasmus+

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā caur mobilitāti un sadarbības iespējam.
Kopš 2020. gada Rīnūžu vidusskola ir vienīga Erasmus+ akreditētā organizācija Rīgas ziemeļos.


Vadības komanda

Deniss Kļukins
direktors

Ludmila Boļšiha
direktora vietniece
mācību darbā

Tatjana Jakovļeva
pirmsskolas struktūrvienības vadītāja

Vera Groma
direktora vietniece
metodiskajā darbā

Rita Hramkova
direktora vietniece sākumskolas darbā

Sniedze Joma
direktora vietniece
projektu darbā

Kristīne Kazakēviča
direktora vietniece saimnieciskajā darbā


Skolas dzīve


Kontakti

Adrese: Augusta Dombrovska iela 88, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1015, Latvija
E-pasts: rrinvs@riga.lv
Tālrunis: +371 67345707