Publiskie paziņojumi un iepirkumi

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā (saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plānu 2016.-2017.gadam) – Rīgas Rīnūžu vidusskola

Lejuplādēt PDF

Rīgas Rīnūžu vidusskola, iznomā Skolas telpas Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 88, ar kopējo platību 17,3 kv.m., kafejnīcas izvietošanai Skolas 1.stāvā, ēdamzālē ar ierobežotu publisku pieejamību.

Iepazīsties ar pilnu paziņojumu