Publiskie paziņojumi un iepirkumi

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā (saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2014.-2017.gadam realizācijas plānu 2016.-2017.gadam) – Rīgas Rīnūžu vidusskola

Lejuplādēt PDF

Rīgas Rīnūžu vidusskola piedāvā iznomāt telpas (skolas jumta daļa) 6 m² platībā telekomunikāciju objekta izveidei un apsaimniekošanai.

Iepazīsties ar pilnu paziņojumu