Erasmus+ un citi projekti

Dotajā brīdī skola ir iesaistīta sekojošos projektos:

  • Erasmus+ projekts 2017-1-LV0 1-KA101-035212 “Mūsu ceļš uz Ekoskolu”. Starptautiskais partneris: “St. Kiril and Metodiy” vidusskola, Velingrad, Bulgārija
  • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
  • Eiropas Sociāla fonda projekts 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekts “Jēgpilnie mājasdarbi”
  • Vides izglītības fonda Ekoskolu programma