Padome un atbalsta biedrība

Rīgas Rīnūžu vidusskolas atbalsta biedrības rekviziti

Rīgas Rīnūžu vidusskolas atbalsta biedrība
Reģ. nr.: 40008034490
Jur. adr.: Augusta Dombrovska iela 88, Rīga, LV-1015
Konts: LV87LATB0002010115864
SWIFT: LATBLV22